Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Dopen

Wanneer je gedoopt bent, hoor je bij een christelijke gemeente. We dopen in opdracht van onze Here Jezus Christus: volwassenen en kinderen. De doop is een tekening / teken: zoals het water vuil afwast, zo wast het bloed van onze Here Jezus Christus de zonden af van een mens. De doop is ook een zegel: een garantiebewijs dat God Zijn verbond houdt met ons en onze kinderen.

In een kerkdienst vindt de bediening van de doop plaats. Zes keer per jaar is er een doopdienst. Ter voorbereiding van de doopdienst is er een doopzitting (ongeveer 10 dagen voor de doopdienst). Tijdens deze doopzitting bezinnen we ons op de betekenis van de doop.

Dopen is knopen

(Klik hier voor folder "Dopen is knopen")

Dopen is belangrijk. God heeft zich aan ons en onze kinderen verbonden. Maar ‘dopen is ook knopen’.

Zoals de doop het kind of de volwassene vastknoopt aan de Heere Jezus Christus, zo knopen we ook vast aan elkaar: in een gezin, in een gemeente. Precies zoals bij een bergklimteam: de één zekert de ander om elkaar vast te houden en te voorkomen dat de ander struikelt en valt. Onze Here Jezus Christus verbreekt dat touw niet! Zowaar als je gedoopt bent, hoor je bij God. En Hij zal aan je blijven trekken. Zowaar je gedoopt ben in het midden van de gemeente, zitten we aan elkaar vast in onderlinge liefde en zorg.

Om als ouders van kinderen en in gezinsverband hierover door te denken, zijn ‘Dopen-is-knopen’-brieven uitgegeven. In die brieven worden elementen die van belang zijn voor een christelijke opvoeding beschreven.

Dopen is knopen brieven

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: