Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Dopen

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.

6 keer per jaar (februari, maart, mei, juli, september en december) wordt er gedoopt in de Oude Kerk.

Dopen is knopen

(Klik hier voor folder "Dopen is knopen")

We kunnen het ook zo zeggen: "dopen is knopen". De doop knoopt het kind - of de volwassene natuurlijk - vast aan de Heere Jezus Christus. In een bergklimteam zekert de één de ander om elkaar vast te houden. Aan Hem zal het niet liggen, dat touw verbreekt Hij niet! Zowaar als je gedoopt bent, hoor je bij God. En Hij zal aan je blijven trekken. Of kunnen mensen het touw van hun kant doorsnijden? Kunnen we Hem Loslaten?

Met de doopouders gaan we een dooptraject in van 4 jaar, waarin elke 3 maanden er een brief uitgegeven wordt door de predikant die met doopouders onderling besproken kan worden. Daarnaast wordt men ook jaarlijks uitgenodigd om gezamenlijk deze onderwerpen met elkaar te bespreken. Zie hieronder het hiervoor uitgegeven document "Dopen is knopen".

Dopen is knopen brieven

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: