Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Algemeen contactpersoon:

Scriba: Jan Kas;  Email: scriba@kerkopdemarkt.nl

 

Vertrouwenspersonen: 

Onze gemeente rondom de Oude Kerk wil een veilige kerk zijn. Samen dragen we zorg voor een veilig klimaat. Helaas kunnen er situaties ontstaan waarin u of jij je niet veilig voelt. Daarom zijn er in onze Oude Kerk vertrouwenspersonen. Met een luisterend oor voor u en jou en met de kennis om, indien gewenst, stappen te nemen naar die zo belangrijke veilige omgeving. Ook als u of jij je zorgen maakt over iemand anders of een situatie kun je bij ons terecht om te overleggen. Voel je vrij om aan te kloppen bij de persoon bij wie u/ jij je veilig voelt. 

Binnen de Oude Kerk zijn twee vertrouwenspersonen gericht op jongeren

Henriƫtte de Man, tel.: 06-15121398

EN:

Wilco van Barneveld, tel.: 06-11306074

Mailen kan ook, naar: jeugdvertrouwenspersoon@kerkopdemarkt.nl of chat anoniem op: www.chris.nl 

Binnen de Oude Kerk zijn twee vertrouwenspersonen gericht op volwassenen

Pieter Bout, tel: 06-44202058

EN:

Simone Guijt, tel:  06-12325978

 

Mailen kan naar: vertrouwenspersoon@kerkopdemarkt.nl

Pastoraat seksueel misbruik:

Helaas kunnen ook binnen de kerk grenzen overschreden worden. Er kan altijd contact opgenomen worden met het Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik in de kerk, Postbus 6028, 3503 PA Utrecht. Telefoon: 030-3038590; e-mail: info@smpr.nl; website: www.smpr.nl

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: