Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Diaconie

De oorsprong van het diaconaat ligt in de viering van het Heilig Avondmaal. Van daaruit begint de dienst in kerk en wereld. De diakenen geven daaraan leiding en roepen de gemeente op tot dienstbaarheid.

Voor ouderen zijn er maandelijks de ouderenmiddagen, jaarlijks de ouderenreis en een attentie rond de Kerstdagen.
Aan de belijdeniscatechesanten wordt door de diakenen de betekenis van het diaconaat uitgelegd.

De diakenen bezoeken jongeren in bijzondere omstandigheden en betrekken waar mogelijk jongeren bij diaconale werkzaamheden.

Uitgangspunten voor het diaconaat zijn:
De gemeente als geheel is in navolging van haar Heere en in afhankelijkheid van de Heilige Geest geroepen tot de dienst der barmhartigheid.
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot het verlenen van bijstand in bijzondere situaties.
De diakenen roepen de gemeente op en rusten haar toe tot haar diaconale taak.
Het diaconaat blijft niet beperkt tot leden van de gemeente, maar is er voor ieder die in nood verkeert.

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: