Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar op weg naar uiteindelijke ontmoeting met onze Heere.

Door de gebrokenheid van deze wereld kunnen we als mensen geconfronteerd worden met moeilijke momenten en situaties. Daarnaast zijn er ook fijne en feestelijke momenten te beleven.

In dit leven van elke dag willen we vanuit de Oude Kerk gemeente een thuis bieden om met elkaar in de eerste plaats de Heere God te loven en te prijzen voor wie Hij is en wat Hij ons allemaal schenkt in het besef dat Zijn Zoon Jezus Christus voor ons geleden heeft en gestorven is aan het kruis van Golgotha, en daarna is opgestaan uit de dood, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben.

In die tussentijd zijn we met elkaar onderweg en willen we elkaar ondersteunen waar dat nodig is.

Op verschillende manieren willen we de onderlinge verbondenheid met elkaar in Jezus Christus verstevigen omdat we elkaar nodig hebben. Eén smeulend kooltje zal doven, maar meerdere kooltjes houden elkaar warm.

Binnen de Oude Kerk is het pastoraat onverdeeld in:

Wie graag in contact wilt komen met een pastoraal werker vanuit de wijkgemeente rondom de Oude Kerk, of meldingen met betrekking tot zieken, opnames in ziekenhuizen en/of zorgcentra, overlijdens, geboorten en andere pastorale zaken, kan contact opnemen met:

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: