Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar op weg naar een uiteindelijke ontmoeting met onze Heere Jezus Christus.

Door de gebrokenheid van deze wereld kunnen we als mensen geconfronteerd worden met moeilijke momenten en situaties. Daarnaast zijn er ook fijne en feestelijke momenten te beleven.

Door de gebrokenheid in deze wereld kunnen we als mensen geconfronteerd worden met moeilijke momenten en situaties. Daarnaast zijn er ook fijne en feestelijke momenten te beleven. We zijn met elkaar onderweg en steunen elkaar waar dat nodig is.

Meldingen m.b.t. zieken, opnames, andere pastorale zaken:
 * br. Henk van Vliet, kerkelijk werker (tel. 06-15 40 66 13 of e-mail hvvliet@kerkopdemarkt.nl ) -
eerste aanspreekpunt senioren 70+

* ds. André van der Graaf (tel. 0318-785 324/06-50 46 13 04 of e-mail: dsvdgraaf@kerkopdemarkt.nl) -
maandag vrij.

Verder zijn er pastorale ouderlingen, diakenen, bezoekbroeders en een bezoekzuster die pastorale bezoeken afleggen en waar ook altijd contact mee gelegd kan worden. Zie voor de indeling van de verschillende secties het hieronder te openen document.

Klik hier voor het document met de sectieindeling.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: