Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Overlijden:

Het is goed om na te denken over het einde van het leven. Hoe kan een mens in vrede sterven? Hoe neem ik afscheid? Hoe zal de afscheidsdienst er uit zien? Daarbij kan ook de vraag aan de orde komen of begraven of cremeren nog wat uitmaakt. Wie over deze vragen wil nadenken, kan verzoek om een gesprek. Als kerk willen we elkaar graag in deze dingen helpen en terzijde staan. In een pastoraal gesprek nemen we alle tijd om te zoeken naar de weg die we gaan mogen in de navolging van Jezus Christus.


Klik hier voor handreiking begraven en cremeren

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: