Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Huwelijk

In de Bijbel staat het huwelijk hoog genoteerd. Dit verbond van liefde en trouw tussen mensen is een afschaduwing van Gods verbond met mensen. We hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met deze mooie gave van God, die ondanks de zondeval, toch gebleven en gegeven is.

Wanneer publiekelijk voor en door onze overheid een huwelijk gesloten is, kan daarna dit huwelijk bevestigd en ingezegend worden in de gemeente.

Zegenen van andere levensverbintenissen

Samenwonen

Wie samenwoont met de intentie lijf en leven met elkaar te delen, grijpt – zo verstaan wij de Bijbelse boodschap - op een huwelijk vooruit. Het huwelijk is een door God gegeven samenlevingsvorm, een verbond, waarin het aankomt op trouw!

Alleen binnen de bescherming van een huwelijksverbond en de belofte van trouw kan seksualiteit tussen man en vrouw ten volle beleefd en tot haar recht komen.

Een huwelijk is een verbintenis met een officieel, publiek karakter: het wordt gesloten in het openbaar, ten overstaan van getuigen en in het openbaar in de kerk bevestigd.

Samenwonenden die na verloop van tijd toch de wens hebben over te gaan naar een huwelijk, willen we in een pastoraal traject goed begeleiden. Dit pastoraal traject is er op gericht dat samenwonenden de rijke waarde van het christelijk huwelijk – Bijbels gezien – ontdekken.

Echtscheiding

Wie getrouwd is, heeft beloofd elkaar trouw te blijven, ook al is de liefde op geraakt. Door trouw te blijven, kan de liefde weer gaan opbloeien. Bijbels gezien is een huwelijk een afspiegeling van Gods verbond. Wie een huwelijk breekt, roept de gedachte op dat Gods verbond ook te breken is. Dit ligt bij onze God heel scherp: we

ontdekten dat God echtscheiding haat – zie Maleachi 2:14-16. Echtscheiding past dus niet bij de stijl van het Koninkrijk van God.

Gehuwd zijn – niet gaan scheiden, is het ideaal. In de praktijk zien we ook binnen de christelijke gemeente de trieste gebrokenheid. Pastorale hulp vanuit onze gemeente zal erop gericht zijn te zoeken op welke wijze een echtscheiding eventueel nog te voorkomen is of dat zonder al te veel schade een echtscheiding gerealiseerd kan worden.

Hertrouwen na echtscheiding

Bij een echtscheiding is het voor mensen over en uit. Dat is het in Gods ogen nog niet. Bij God is herstel mogelijk, ook herstel van een verbond. Ook een verbond tussen mensen. Bij God is verzoening mogelijk, een opnieuw beginnen: tussen Hem en mensen en tussen mensen onderling.

Een huwelijk is voorbij, wanneer een man/vrouw overleden is. Bij seksueel overspel wordt het huwelijksverbond gebroken door ontrouw. In situaties waarin een huwelijk gebroken is en herstel van de huwelijksrelatie niet meer mogelijk blijkt, is hertrouwen niet vanzelfsprekend. In een pastoraal traject onderzoeken we samen de mogelijkheid tot hertrouwen.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: