Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Algemeen

In een christelijke gemeente gaat het om relaties.

Deze relaties zijn mogelijk, omdat God de Eerste en de Laatste is die deze relaties legt en onderhoudt. In en vanuit de gemeente zijn deze relaties te onderscheiden in drie richtingen: naar boven (de omgang met God), naar buiten (betrokkenheid op de samenleving, op de markt) en naar binnen (oog hebben voor elkaar binnen de gemeente).

De gemeente van de Oude Kerk is een ‘Kerk op de markt’.

In de meest letterlijke zin staat ons kerkgebouw op de Markt, het centrum van Veenendaal. De Markt is een drukke plaats van ontmoetingen tussen mensen.

In figuurlijke zin drukt de beeldspraak uit dat wij in een samenleving leven waar we op de religieuze markt lopen; mensen lopen rond en kiezen iets van hun gading.

Te midden van deze markt willen wij een dienende gemeente zijn (thema beleidsplan 2013-2017), welke aangevuld wordt met het thema verdiepen en verbinden 2018-2022.

Klik hier voor plaatselijke regeling vanaf 2017

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: