Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Over de Oude Kerk

De kerkenraad bestaat uit:

Predikant: degene die zondags preekt, het onderwijs aan de jeugd verzorgt (catechisatie) en gemeenteleden bezoekt

Ouderlingen:

Ouderlingen met bijzondere opdracht:

Diakenen:

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: