Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Ziekenzalving

In onze wijkgemeente kunnen gemeenteleden de ziekenzalving aanvragen. Daarvoor heeft de kerkenraad een document opgesteld. Ziekenzalving komt niet vaak voor in onze gemeente. Omdat de betekenis kan wegzakken, is het goed de hoofdlijnen steeds scherp te houden. Wat is het volgens ons wel en wat is het volgens ons niet. Er kunnen vragen over komen waardoor er opvattingen en gedachten over ontstaan. Is het een vorm van geloof in wonderen? Brengt een ziekenzalving niet de verwachting mee dat een zieke nu zal genezen? Vandaar deze uitleg.

Klik op onderstaande documenten:

 

Uitleg ziekenzalving

Liturgie huisdienst ziekenzalving

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: