Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Jongerencatechese (12 - 14 jaar en 15 t/m 17)

De jongeren van 12 – 14 jaar en van 15 t/m 17 worden hartelijk uitgenodigd voor de catechese.

Elke dinsdag zijn jullie welkom in Eltheto om bezig te zijn met de bijbel en samen met mentoren en leeftijdgenoten te discussiëren over het geloof en alles wat daarmee samenhangt.
Van 12 t/m 14 jaar van 18.30 - 19:30 uur.
Van 15 t/m 17 jaar van 19:45 - 20:45 uur.

Jongerencatecheses (18 +)

Op dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur vindt catechese plaats voor de 18- plussers. Bijbelse thema’s en actuele onderwerpen zullen worden behandeld. De eerste avond is op dinsdag 28 september in Eltheto. Van harte welkom.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: