Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Bijbelklas - Oude Kerk Veenendaal

In de morgendienst is er de mogelijkheid voor kinderen van 4 t/m 6 jaar om deel te nemen aan de Bijbelklas in Eltheto.

In de morgendienst worden kinderen na de Bijbellezing naar voren geroepen voor een kindermoment. De dienstdoende predikant zal op het niveau van de kinderen een relatie proberen te leggen met het Bijbelgedeelte dat aan de orde komt in de preek. Na het zingen van het kinderlied, ter afsluiting van het kindermoment, gaan de kinderen onder begeleiding naar de Bijbelklas in Eltheto. Voor de zegen aan het eind van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk om samen met hun ouders/verzorgers de zegen in ontvangst te kunnen nemen.

De bijbelklas is opgedeeld in drie verschillende groepen:

  1. De “Parels” – groep 1,2,3 basisschool, elke zondagochtenddienst
  2. De “Schatzoekers” – groep 4,5,6 basisschool, zondagochtenddienst tweede en vierde
       zondag van de maand
  3. De “Strijders” – groep 7 en 8 basisschool, zondagochtenddienst eerste zondag van de maand

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: