Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een instelling van onze Here Jezus Christus. Toen Hij het Avondmaal instelde, zei Hij: Doe dat tot Mijn gedachtenis – totdat Ik kom! Dit sacrament versterkt ons geloof. Daarom is de Tafel van het

Avondmaal in onze gemeente opengesteld voor allen die de Naam van onze Here Jezus Christus beleden hebben.

Vier keer per jaar is er een Avondmaalszondag waarop in de morgen- en middagdienst het sacrament bediend wordt.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: