Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Avondmaal

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd.

Vier keer per jaar  (februari, juni, september en december) wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

In de Oude Kerk staat de ochtenddienst dan in het teken van de viering en de middagdienst in het teken van de voortzetting van de viering en de dankzegging.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: