Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Nieuw:

Zie onder Oudekerk/dopen de nieuwe brief in het kader van dopen is knopen.

Thema 2018-2019 is "Met hart en ziel".

Naast al het gemeentewerk, zoals catechese, jeugdwerk, kringen en bezoekwerk, willen we dit seizoen het thema "met hart en ziel" met elkaar doordenken. Hiervoor worden een aantal themadiensten uitgewerkt, is er een boekje gemaakt met een aantal Bijbelstudies die persoonlijk en/of in groepsverband gedaan kunnen worden, en wil de kerkenraad vanaf januari 2019 opnieuw huiskamerbijeenkomsten organiseren om met elkaar in gesprek te gaan: hoe kunnen we als Kerk op de Markt met hart en ziel gemeente zijn?

Zie agenda voor de verschillende data die ingepland zijn.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

OUDE kerk

Markt 9b
3901 DM Veenendaal
Tel. 0318 551690
Route berekenen

Oude Kerk Veenendaal
 

Volg ons op:

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: