Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Digitale collecte

Digitale collecte

Collecte nu ook via Kerkgeld app

Nu we op zondag niet als gemeente samen kunnen komen vanwege het coronavirus, brengen we graag nog even de collecte onder uw aandacht.

De collecte overmaken kunt u via de diverse IBAN bankrekeningnummers overmaken.

1e collecte: Kerkbeheer – NL90 RABO 0373 7306 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal

2e collecte: Diaconie – NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal

3e collecte: Missionair – NL46 RABO 0373 7306 24 t.n.v. Hervormde Gemeente Veenendaal

Zendingsbussen: - NL68 RABO 0373 7306 16 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de Appostel app van SKG, welke te downloaden is in de Apple Store en de Google Play Store. Zie voor meer informatie: Appostel.nl

 

 

 

 

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Bert van Geerenstein

Datum:

19 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: