Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Situatie rondom Covid-19 virus (update 17 december 2020)

Situatie rondom Covid-19 virus (update 17 december 2020)

De kerkenraad van wijkgemeente Rondom de Oude kerk heeft kennisgenomen van de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, overgenomen door het Moderamen van de Synode van de Protestantse Kerk, het advies vanuit de Classis Utrecht, het Moderamen van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente Veenendaal  én een schrijven van de burgemeester van Veenendaal.

Op grond daarvan heeft de kerkenraad het diepingrijpende en pijnlijke besluit genomen dat in de periode van zondag 20 december 2020 t/m zondag 17 januari 2021 alle diensten/samenkomsten ONLINE verzorgd worden.

Dat betekent dat in de Oude kerk tijdens diensten en samenkomsten alleen die mensen aanwezig zijn die er moeten zijn om een dienst of samenkomst mogelijk te maken. Aan alle gemeenteleden vragen we thuis zoveel mogelijk mee te kijken/te luisteren.

De burgemeester raadt ook aan – op nadrukkelijk advies van de GGD – om thuis niet met 2 gasten samen een dienst te bekijken, te beluisteren. Het blijkt uit onderzoek dat hier veel besmettingen plaats vinden.    

In deze periode van volledige lock down gaan ook de Oppas, de Bijbelklas, de parallelle samenkomst op zondagmorgen in Eltheto, de belijdeniscatechisatie, de catechisaties en de jeugdwerkactiviteiten niet door.

Van ganser harte hopen we dat deze maatregelen in een land in lock down bijdragen aan een forse vermindering van het aantal coronabesmettingen.

De Kerk op de markt wil solidair zijn met onze samenleving. De kerkenraad vraagt uw voorbede voor de kinderen, jongeren, gezinnen, ouders, ouderen, alleenstaanden, alleengaanden, rouwdragenden, gemeenteleden in zorgcentra, corona-zieken, kwetsbare mensen en àllen die zeer grote nadelen van deze lock down ondervinden.

Laten we de komende tijd andere vormen en middelen van contact optimaal benutten nu het fysiek niet mogelijk is. Van harte hopen we dat deze enorme versobering leidt tot een levend Adventsgeloof!

U kunt op de online diensten afstemmen via www.kerkdienstgemist.nl of via onze eigen website https://www.oudekerkveenendaal.nl/

Wilt u vooraf de liturgie inzien, dan kunnen leden van de Oude Kerk het wekelijks Marktnieuws aanvragen waar deze liturgie in vermeld wordt. Aanvragen kan via opgave van emailadres etc door op volgende link te klikken:

Aanvraag marktnieuws digitaal

Praktische hulp?

Is er behoefte aan praktische hulp – geef het door aan de scriba (scriba@kerkopdemarkt.nl). Er zijn jongeren in de gemeente die willen helpen.

Wij vragen jullie om gebed voor deze situatie.

 

Geef dit bericht door.

 

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Bert van Geerenstein

Datum:

12 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: