Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Beroepingswerk (bidden, werken en gduld)

Beroepingswerk (bidden, werken en gduld)

Medio december 2021 heeft de kerkenraad de groslijst van te beroepen predikanten aangevuld en gedeeld met de algemene kerkenraad en ministerie van predikanten. Na positieve en bemoedigende reacties zijn deze namen met de beroepingscommissie gedeeld. De beroepingscommissie vervolgt nu met haar werk. We vragen blijvend gebed voor het beroepingswerk opdat de Heere ons op Zijn tijd die herder en leraar wilt geven die wij in onze wijkgemeente nodig hebben.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Bert van Geerenstein

Datum:

13 april 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: