Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Beroepingswerk

Beroepingswerk

Ds. W.J. Dekker heeft het beroep van onze gemeente niet positief kunnen beantwoorden. Hij kreeg geen bevestiging op onze roep, waardoor de deur naar Veenendaal niet openging. De kennismakingen, ontmoetingen, contacten, ze waren allemaal warm en goed. Het verlangen en de verwachting groeiden. Dan is nu de teleurstelling in de gemeente voelbaar en groot. Gelukkig weet onze Vader wat we nodig hebben. In het vertrouwen dat op Zijn tijd een predikant naar onze gemeente komt, mogen we het beroepingswerk voortzetten. Binnenkort komt de beroepingscommissie samen om terug te kijken op de afgelopen weken, maar ook vooruit te kijken. Dank aan eenieder, die zich (door bidden en werken) heeft ingezet. Wilt u/wil jij voor het beroepingswerk blijven bidden, zodat we Gods wil verstaan?

Naar overzicht

Geplaatst door:

Bert van Geerenstein

Datum:

13 april 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: