Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM  Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk.

Aanmelding kerkdiensten + situatie rondom Covid-19 virus (update 6 juni 2021)

Aanmelding kerkdiensten + situatie rondom Covid-19 virus (update 6 juni 2021)

Voorzichige versoepelingen.

Vanaf 6 juni 2021 wordt landelijk een volgende stap gezet in de versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens de routekaart van de kerken zijn meer kerkgangers welkom in de diensten. Voor de Oude Kerk betekent dat dat we langzaam fasegewijs stappen kunnen zetten naar 100 personen per dienst. Aankomende zondag betekent dat nog 70 personen per dienst en 30 personen in Eltheto.

Ook kan er "een beperkte tijd" op praatniveau gezongen worden meldt het dienstencentrum van de PKN. Met praatniveau wordt bedoeld op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Bij "beperkte tijd" moet volgens de landelijke richtlijnen worden gedacht aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de dienst. Dit in verband met de versrpreiding van aerosolen en de mogelijkheid direct daarna te ventileren. Voor de overige liederen blijft de mogelijkheid bestaan om dit met maximaal vier voorzangers te verzorgen. Hoe we als Oude Kerk hiermee omgaan, zal komende woensdag in de kleine kerkenraad besproken worden.

U kunt zich elke woensdag vanaf 18.00 uur inschrijven via https://oudekerk.kerkdienstaanmelden.nl/.

Vanwege de voorzichtigheid en zorgvuldigheid zal de kerkenraad:

- Op de inschrijfsite per week de diensten openstellen.

- De kerkgangers bevragen of ze geen klachten hebben die lijken op corona.

- Letten op goede onderlinge afstand.

- Letten op het dragen van mondkapjes bij binnenkomst en uitgaan van de kerk.

- Er op letten dat natuurlijk de handen gereinigd worden.

- Dat de aanwezige gemeenteleden minimaal 5 meter vanaf de zangeressen/zangers gaan zitten.

- Dat na de dienst de banken schoon gemaakt worden door de gemeenteleden.

De samenzang wordt voralsnog alleen verzorgd door onze zangeressen/zangers. Ook zij letten op voldoende afstand houden van elkaar (3 meter).

De grote zaal in gebouw Eltheto is opengesteld voor 30 gemeenteleden.

Van harte hopen en bidden we dat deze voorzichtige versoepelingen (in lijn met de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland) niet leiden tot extra besmettingen met het corona-virus.

 

Natuurlijk blijft het mogelijk om de erediensten ONLINE bij te blijven wonen via de website van de Oude Kerk https://www.oudekerkveenendaal.nl/ of via www.kerkdienstgemist.nl.

 

De Kerk op de markt wil solidair zijn met onze samenleving. De kerkenraad vraagt uw voorbede voor de kinderen, jongeren, gezinnen, ouders, ouderen, alleenstaanden, alleengaanden, rouwdragenden, gemeenteleden in zorgcentra, corona-zieken, kwetsbare mensen en àllen die zeer grote nadelen van deze lock down ondervinden.

Laten we de komende tijd andere vormen en middelen van contact optimaal benutten nu het fysiek niet mogelijk is.

Wilt u vooraf de liturgie inzien, dan kunnen leden van de Oude Kerk het wekelijks Marktnieuws aanvragen waar deze liturgie in vermeld wordt. Aanvragen kan via opgave van emailadres etc door op volgende link te klikken:

Aanvraag marktnieuws digitaal

Praktische hulp?

Is er behoefte aan praktische hulp – geef het door aan de scriba (scriba@kerkopdemarkt.nl). Er zijn jongeren in de gemeente die willen helpen.

Wij vragen jullie om gebed voor deze situatie.

 

Geef dit bericht door.

 

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Bert van Geerenstein

Datum:

12 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: